Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan personopplysninger behandles i AIJOB AS.

Les i tillegg Eighfolds egen personvernserklæring (på engelsk).

1 Hvem denne personvernerklæringen gjelder for

Denne personvernerklæringen gjelder for:

  • Jobbsøkere og mottagere av våre karrieretjenester.
  • Andre som bruker nettstedet vårt og appen vår, for eksempel representanter for samarbeidspartnere eller kunder.

2 Formålet med behandlingen av personopplysninger

2.1 Behandling av personopplysninger for å utføre våre rekrutteringstjenester og besvare henvendelser fra deg.

For å kunne tilby våre rekrutteringstjenester og en smartere match mellom jobbsøker og bedrift er det nødvendig å behandle personopplysninger.

Aijob behandler personopplysninger om jobbsøkere og mottagere av våre karrieretjenester. Personopplysningene vi samler inn og behandler er navn, kontaktinformasjon og opplysninger som fremgår av din søknad, CV, vitnemål og eventuelle attester. Vi behandler også de opplysninger du gir oss som svar på våre spørsmål. Vi benytter kunstig intelligens for å analysere de opplysningene du gir, slik at din profil som arbeidssøker skal bli komplett.

Vi behandler også ditt navn og øvrig kontaktinformasjon du gir oss ved henvendelse om informasjon om våre tjenester før en eventuell avtaleinngåelse.

Aijobs behandling av personopplysninger har grunnlag i avtalen du inngår med Aijob når du benytter vår plattform for å lage profil av deg som arbeidssøker eller ved å etterspørre informasjon om tjenesten vår, jf. GDPR art. 6 (1) b. 

Den enkelte arbeidsgiver er behandlingsansvarlig for det tilfelle at du legger inn dine personopplysninger hos en arbeidsgivers hjemmeside som benytter Aijob for å kartlegge søkere til stillingen. Aijob er kun databehandler for denne behandlingen, og spørsmål om behandling av personopplysningene må i første omgang rettes til den aktuelle arbeidsgiver.

I enkelte tilfeller vil Aijob gjennom analyseverktøyet samle inn opplysninger om deg som jobbsøker fra offentlige og åpne nettsider. Vår berettigede interesse i å gi en så komplett kandidatprofil som mulig er grunnlag for behandlingen. Vår vurdering er at dette ikke overstiger den enkeltes personvern, da det er opplysninger som allerede er offentlig tilgjengelig.   

2.2         Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål

Formålet med behandlingen er å nå ut til eksisterende, potensielle og tidligere klienter/kunder og samarbeidspartnere for å markedsføre våre tjenester.

Vi behandler ditt navn og e-post adresse.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er ditt samtykke, jf. GDPR art.  6 (1) a.

2.3        Behandling for å oppfylle kontrakt med for samarbeidspartnere og kunder

For å oppfylle avtalen med din virksomhet er det nødvendig å behandle opplysninger som navn, e-post og telefonnummer om kontaktpersoner hos virksomheten.

Vår berettigete interesse i å oppfylle kundeavtalen er grunnlag for behandlingen, jf. GDPR art. 6 (1) f).

2.4         Bruk av cookies/informasjonskapsler

Vi bruker cookies/informasjonskapsler på våre hjemmesider; www.aijob.no. Du kan lese mer om dette i vår egen cookieerklæring her.

3 Sikkerhet

Aijob har dokumenterte tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene behandles på en måte som sikrer deres konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

4 Mottakere av personopplysningene og bruk av underleverandører

Aijob gir ikke dine personopplysninger videre til tredjeparter med mindre slik utlevering følger av rettslige forpliktelser for virksomheten.

Aijob benytter underleverandører (databehandlere) for enkelte administrative oppgaver og analyseverktøyet. For de tilfeller at vi deler opplysningene med databehandler er behandlingen av personopplysninger sikret gjennom databehandleravtaler. Databehandleravtalene sikrer at personopplysningene ikke brukes til annet formål og at behandlingen oppfyller kravene i GDPR.

Vi benytter systemet Talent Intelligence Platform™ for identifisering av evner og egenskaper for kandidater. Systemet er utviklet av Eightfold, som har sitt hovedkontor i California. Det forekommer derfor behandling av personopplysninger utenfor EU/EØS, men for disse tilfellene sørger vi for å ha tilstrekkelig overføringsgrunnlag.

5 Den registrertes rettigheter

Ved å henvende deg til Aijob har du rett til å kreve

  • innsyn i,
  • korrigering av og/eller
  • sletting av

personopplysninger som gjelder deg.

Dersom grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er samtykke, har du til enhver tid rett til å trekke tilbake sitt samtykke ved å kontakte oss.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet over vår behandling av personopplysningene.  

6 Oppbevaringstid

Aijob vil lagre personopplysningene så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen.

Vi vil ikke lagre personopplysningene ut over dette, med mindre det eksisterer annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling.

7 Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Dersom du har spørsmål til hvordan Aijob behandler personopplysninger, kontakt oss på: personvern@aijob.no

Står du fast?

Ta kontakt med oss om du skulle ha spørsmål, eller måtte stå fast:

Tore Haukanes
Daglig leder
tore.haukanes@aijob.no

Står du fast?

Ta kontakt med oss om du skulle ha spørsmål, eller måtte stå fast:

Tore Haukanes
Daglig leder
tore.haukanes@aijob.no