Partnere

Oversikt over våre partnere.

avigo_lys_logo

Avigo

Avigo AS har som hovedformål å hjelpe personer ut i lønnet arbeid. Hovedkontoret vårt er i Lillesand, men vi leverer også tjenester i Kristiansand, Birkenes, Grimstad og Arendal. Vi har i overkant 70 ansatte som alle har fokus på å tilrettelegge for at våre «jobbsøkere» skal oppleve mestring og få testet ut egen yteevne med mål om å komme ett skritt nærmere eller helt ut i ordinær lønnet jobb.

Vårt slagord «Sammen får vi folk i jobb» ble til fordi vi har erfart at samarbeid er en av suksessfaktorene for å lykkes med arbeidsinkludering.

Vi er stolt av resultatene for 2018, som på statistikken til bransjeforeningen Arbeid & Inkludering viser at Avigo ble nummer 8 på landsbasis i antall personer til jobb, uavhengig av størrelse på bedrift.

Durapart-logo-hoy-farge

Durapart

Vi i Durapart har som formål å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid. Vi bidrar også til at personer som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet beholder jobben. Vi er en fremtidsrettet bedrift som utvikler innovative løsninger som gir mennesker en ny start i livet. Durapart bidrar til verdiskaping gjennom å utvide næringslivets tilgang på kompetanse og talent.

amento_stor_logo

Amento – jobb for alle

Amento er den største arbeids- og inkluderingsbedriften i Lister. Vi har over 35 års erfaring med rekruttering og tilbyr produkter og tjenester innenfor integrering, omstilling og kompetanseheving i arbeidslivet. Vårt hovedfokus er å få jobbsøkere ut i jobb. Vi er hovedleverandør til NAV Lister av ulike tiltak for jobbsøkere. Amento har 35 ansatte og en omsetning på 38-40 millioner kroner. Vi har kontorer i Lyngdal og Flekkefjord og dekker Lister-regionen og omegn. Vi har et sterkt fagmiljø og godt nettverk i næringslivet.
I 2018 formidlet Amento over 110 personer til ordinært arbeid.

partner_fonix

Fønix - det unike HR-huset

Fønix er et unikt HR-hus som jobber med mennesker i endring. Vår hovedoppgave er å få mennesker ut i jobb, på oppdrag for NAV. I tillegg jobber vi med private og offentlige bedrifter for å styrke tilhørighet til jobb gjennom opplæring og sykefraværsarbeid. Vi er arbeidsgiver for arbeidstakere med behov for varig tilrettelagt arbeid under merkenavnet Tangent. Fønix har hovedkontor i Sandefjord og oppdrag i hele landet.

partner_ideakompetanse

Idea kompetanse

IDEA Kompetanse er på mange måter en todelt bedrift, der den ene er en Arbeid & Inkluderingsbedrift og den andre driver ordinære virksomheter innen plast, barnehager, vaskeri etc i naturlig konkurranse med andre aktører.

Vi er opptatt av kontinuerlige forbedringer, og har fokus på innovasjon og nytenkning. Det skal brukerne og kundene av våre tjenester merke.

Våre kjerneverdier: Tillit, Engasjement, Lojalitet og Likeverd.

IDEA Kompetanse er organisert i fem avdelinger, der Vekst også inkluderer virksomhetsområdene Mat og Vaskeri.