Hvorfor Aijob?

Dagens tradisjonelle CV har ikke endret seg vesentlig siden Leonardo da Vinci skrev sin i 1482. Denne formen er ikke lenger egnet til å gi et godt bilde av en jobbsøkers reelle potensiale. Manuell gjennomlesning av mange CV’er og søknader gir også rekruttereren svært begrenset tid til å sette seg inn i hver enkelt søker.

På verdensbasis er det definert ca 1 million forskjellige ferdigheter relatert til jobb. Aijob kjenner til alle disse, sammenhengen mellom dem og forskjellige måter å opparbeide seg ferdighetene på. Dette gir et mye bredere bilde av hvilke kandidater som faktisk kan være en god match til en ledig stilling, noe som igjen er positivt for både jobbsøker og arbeidsgiver.

Ved å la Aijob gjøre den innledende screeningen sikrer man at alle profiler/søknader leses like nøye og at resultatet utelukkende er basert på kandidatenes kvalifikasjoner og potensiale – uten hensyn til kjønn, alder, etnisitet osv.

Aijob gir derfor en rikere, enklere og mer rettferdig rekrutteringsprosess!

Norskutviklet app — med motor fra Silicon Valley

Eightfold har utviklet systemet Talent Intelligence Platform™, som er verdensledende innen identifisering av evner og egenskaper for kandidater til jobbstillinger.