Aijob for bedrifter

På jakt etter nye kandidater?

Aijob er foreløpig kun tilgjengelig for arbeidssøkere, men innen kort tid kan du som arbeidsgiver finne den beste matchen for din bedrift.

I Aijob vil du kunne publisere ledige stillinger. Kunstig intelligens vil hjelpe deg i utforming av stillingsutlysningen, og forslag til matchende kandidater vil dukke opp umiddelbart. Du kan også henvise til Aijob-utlysningen i andre sammenhenger slik at kandidater utenfra kan søke gjennom Aijob.

Plattformen vil gi deg en liste over gode matcher med en grundig forklaring for hver enkelt match. Du vil også få veiledning i hvilke ferdigheter som eventuelt bør valideres i et intervju.

Aijob har dyptgående kjennskap til alle ferdigheter som er relevante i jobbsammenheng. Det enorme datagrunnlaget som ligger i bunn gjør at plattformen kan gi et større antall egnede kandidater enn et menneske vil klare å skille ut av en mengde søkere.

Kandidatene er maskert i Aijob. Det vil si at du som arbeidsgiver kan gjøre din innledende vurdering helt uten bias. Du velger selv hvilke kandidater du ønsker å kalle inn til intervju basert på deres kvalifikasjoner og potensiale. Dersom kandidaten takker ja til din intervjuforespørsel, vil umaskert profil bli tilgjengelig for deg. Det er også først i dette steget i prosessen at bruk av Aijob medfører kostnader for deg. Du betaler en liten avgift for hver kandidat som takker ja til intervju – prosessen frem til det er kostnadsfri!

Vi søker allerede nå etter pilotbedrifter som ønsker å benytte seg av Aijob – ta kontakt dersom dette kan være av interesse, eller om du ønsker å bli varslet når Aijob blir tilgjengelig for bedrifter generelt.