Postmates med et klart bud; ta vare på jobbsøkeren

Prosessen for å søke jobb hos Postmates var lenge utdatert og tungvint. Les mer om hvordan Eightfold forenklet prosessen her.

Postmates er en amerikansk matleveringstjeneste som tilbyr levering av restauranttilberedte måltider og andre matvarer, slik Foodora gjør i Norge. De er kjent for sin til tider frekke men humoristiske markedsføring og har nylig inngått et samarbeid med Uber og Uber Eats, som tilbyr en lignende tjeneste. I dag er de 1400 ansatte. Mot slutten av 2019 opplevde selskapet en nedgang i antall kvinnelige søkere og søkere med minoritetsbakgrunn. 

Etter at de inngikk samarbeid med  Eightfold har antallet kvinnelige søkere økt med over 90%, samtidig som de har sett en 12% økning av søkere med afroamerikansk opprinnelse og 33% økning av latinamerikanske søkere. 

Stefan Premdas, rekrutteringsansvarlig i Postmates, mener rekrutteringsprosessen slik vi kjenner den, har blitt veldig ensidig og at  selskapene har en alt for egoistisk tilnærming til prosessen og ikke verdsetter de personlige kvalitetene til jobbsøkeren. 

Les mer om teknologien bak Aijob og samarbeidet med Eightfold her.

AI sikrer en rettferdig rekrutteringsprosess

I Aijob mener vi at alle jobbsøkere fortjener en grundig og rettferdig vurdering og en reell mulighet til å vise at de er rett person for jobben, uavhengig av etnisitet, kjønn og alder. Dagens ansettelsesprosess har således et stort potensiale.

Rekrutteringsløsninger basert på kunstig intelligens (AI), kombinert med en økende pågående rekrutteringsstrategi, kan i stor grad redusere skjevhet og urettferdighet i ansettelsesprosessen. Rettferdighet starter med lik vurdering av kandidatene og deres ferdigheter og egenskaper. 

Jobbsøkere med et urettferdig utgangspunkt

Stefan Premdas argumenterer for at jobbsøkere er i en urettferdig og vanskelig situasjon fra begynnelsen av, og kritiserer ansettelsesprosessen som vi kjenner den: “En jobbsøker bruker enormt med tid og energi på å skrive CV’er og søknader for å fremheve erfaring og egenskaper som  passer en spesifikk stilling. Likevel er det for mange søknader som ikke blir prioritert.” Han stiller derfor spørsmål ved hvordan søkere, og spesielt de med minoritetsbakgrunn, opplever å bli  oversett og umyndiggjort med dagens søknadsbehandling.

“Hvor er empatien i en prosess som denne? Mennesker fra minoriteter som har blitt marginalisert hele livet vil aldri oppnå like muligheter hvis prosessen ikke endres”, argumenterer Premdas. 

Effektiviserte ansettelsesprosessen med Eightfold

Prosessen for å søke jobb hos Postmates var lenge utdatert og tungvint. Søkerne måtte gjennom et langt registreringsløp før de kunne se de ledige stillingene, og når de omsider var registrert, erfarte mange at det ikke var noen relevante stillinger ledig.. I samarbeid med Eightfold implementerte Postmates en løsning hvor søkeren laster opp CV’en og deretter blir presentert ledige stillinger som matcher søkeren basert på dens kvaliteter og egenskaper. I tillegg får søkeren også frem hvilke egenskaper og kvalifikasjoner dagens ansatte i samme stilling har. På den måten får de et bedre bilde av hva som kreves. 

“Det er de små detaljene som sikrer en god og effektiv ansettelsesprosess.”

Stefan Premdas, Rekrutteringsansvarlig i Postmates

Postmates implementerte også en løsning hvor kandidater kan søke på en stilling som de kaller for “Keep me posted”, i samarbeid med Eightfold. Dette er  jobber som ikke krever høyere utdannelse eller mye erfaring. Takket være kunstig intelligens får man beskjed dersom det kommer en ledig jobb som er egnet. 

“Resultatet ble at vi fikk mange søkere, som av andre ofte oppleves som ukvalifiserte. Men det er de ikke for oss”, sier Premdas stolt. Det ble raskt den mest søkte stillingen i Postmates hvor majoriteten av søkerne var kvinner og 16% fra minoritetsbakgrunn. “Målet med slike stillinger er å ta vare på søkeren. Hvis vi kan være med på å gi søkere håp om en fremtid i vårt selskap, har vi lykkes”, legger han til. Det resulterte også i at de fikk en stor søkerbase og viktig innsikt i hvem søkeren er. 

Gode resultater takket være Eightfold

Ved å effektivisere søknadsprosessen har antall jobbsøkere til Postmates økt med 30% fra september 2019 til september 2020. I samme tidsperiode så de også en økning på 12% av søkere med afroamerikansk opprinnelse og 33% økning av latinamerikanske søkere. Samtidig har antallet kvinnelige søkere økt med 91%. 

Stefan Premdas understreker at kvantiteten av søkertallet ikke går utover kvaliteten på søkermassen. Sammen med Eightfold kategoriserer Postmates kandidatene i tre grupper basert på om du er høyt kvalifisert, kvalifisert eller ikke kvalifisert. “50% av alle som søker jobb oppfyller eller overgår jobbkravene, samtidig som vi ser en økning på 46%  av kandidater som regnes som høyt kvalifiserte”, avslutter han.