Aijob samling

Satser på kunstig intelligens for bedre ansettelser

Amigotech AS fra Bømlo satser på kunstig intelligens for å finne den perfekte match mellom jobbsøkere og bedrifter.

Firmaet AmigoTech AS fra Bømlo har i samarbeid Eightfold fra USA og inkluderingsbedriftene Amento AS i Lyngdal, Avigo As i Lillesand og Durapart AS i Arendal utviklet en digital plattform med kunstig intelligens som skal hjelpe jobbsøkere med å finne jobben som passer dem best. Plattformen skal også gi bedrifter en kandidat som passer til deres behov. De øvrige samarbeidspartnerne i prosjektet er Idea kompetanse AS i Notodden og Fønix AS i Sandefjord.  

– Å finne en jobb kan være en stor utfordring for jobbsøkere. Å finne en god medarbeider er også krevende for en bedrift. Denne digitale plattformen er et verktøy som matcher jobbsøkere og arbeidsgivere på en smartere og mer effektiv måte. Her tar vi i bruk kunstig intelligens og moderne teknologi for å få en bedre jobbmatch for de som står utenfor arbeidslivet. Dette er et grep vi tar for møte fremtidens utfordringer med manglende arbeidskraft, forteller administrerende direktør i Durapart AS, Øyvind Vedal.

Verdensledende teknologi

Tjenesten har fått navnet Aijob og bygger på allerede verdensledende teknologi utviklet av det Silicon Valley-baserte selskapet Eightfold. Teknologien er en av verdens mest avanserte innenfor jobbmatching og talentutvikling, og brukes blant annet i det internasjonale jobbmarkedet. Eightfold har også vært med å utvikle kunstig intelligens for YouTube og Upwork. Daglig leder i AmigoTech AS, Tore Haukanes, forteller at arbeidet med den norske modellen er et helt nytt område hvor teknologien tas i bruk.  

– Nå benytter vi teknologien i en ny setting. I det amerikanske arbeidsmarkedet er man mer fokusert på utdannelse, karriereutvikling og referanser, mens i den norske modellen så introduserer vi de mer myke verdiene. Fokuset på arbeidssøkeren, og arbeidssøkere med gitte utfordringer, gir amerikanerne et nytt syn på arbeidsinkludering, forteller daglig leder i AmigoTech AS, Tore Haukanes.

Samarbeidspartnerne i prosjektet mener Aijob blir et kraftig verktøy for jobbsøkere, bedrifter, jobbveiledere og NAV. Den digitale tjenesten vil inneholde ett sett med data om hvert menneske og bedrift, derfor er personvernet og forvaltningen av datamaterialet svært viktig i utvikling av tjenesten.

– Aijob støtter og imøtekommer alle kravene i den nye personvernforordningen i EU. Selskapet Eightfold bruker Amazon Web Services for all datalagring og databehandling. Dataen er passordbeskyttet og lagres i kryptert form. Dette er systemer som regelmessig utsettes for testangrep slik at høyest mulig sikkerhet opprettholdes, understreker Haukanes.

Samling av partnere i Aijob.
Fra venstre: Stephanie Kwok (Eightfold), Kamal Ahluwalia (Eightfold), Are Pedersen (Future Solutions), Tore Haukanes (AmigoTech), Øyvind Vedal (Durapart), Monica Grimstad (Avigo), Jason Gray (Eightfold), Jan Rune Hogstad (Amento), Toril Gogstad (Fønix), Silje Brokke (Idea Kompetanse), Michel d. S. Mesquita (Future Solutions) og Dave Ghosh (Eightfold).

Avdekker det usynlige

Fortrinnet med den digitale plattformen er at avdekker mønstre og relasjoner som er usynlige for det menneskelige øyet. Det kan være innenfor interesser som jobbsøkeren selv promoterer på sosiale medier. Disse mønstrene danner grunnlag for å tenke nytt i forhold til hvilke jobber man søker på.

– Hensikten med å satse på kunstig intelligens er at vi ønsker å bruke mer av tiden vår på mennesker og mindre på system. Her blir det kunstig intelligens som utfører jobben med å gå gjennom ulike tjenester og samle informasjon. Det vil gi oss mer tid til oppfølgning og rådgivning til jobbsøkere og arbeidstakere, sier daglig leder i Avigo AS, Monica Grimstad.

I Aijob lager jobbsøkerne sin en egen SmartCV, et innovasjonskonsept utviklet av Michel Mesquita, forskningssjef ved Future Solutions AS. En SmartCV supplerer en ordinær CV. Istedenfor å skrive en CV, som kan ta tid og ofte ikke forteller mye om hvem personen er, så skal en SmartCV avdekke talent. Den skal også forstå hvem en person er og hvordan personen kan lykkes i jobb. 

– Dette prosjektet ble opprinnelig igangsatt fordi vi ønsket et bedre verktøy både for jobbveiledere og jobbsøkere enn det som finnes i dag. Et verktøy med en tilnærming tilpasset personer med omfattende og sammensatte støttebehov. Vi mener alle kan jobbe, såfremt de får rett bistand. I tillegg var vi tydelig på at vi ønsket det beste som finnes av ny teknologi. I dag kan ulike utdannelser og erfaringer passe til veldig mange yrker. Vi ønsket et verktøy som treffer både bedre og bredere på jobbmatch.  Dette verktøyet kommer til å bli like interessant for bedriftene som for jobbveilederne og jobbsøkerne våre, sier Grimstad.

For mer informasjon:

Tore Haukanes, daglig leder AmigoTech AS
Telefon 971 71 335 | Epost tore.haukanes@futuresolutions.no

Del

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email